Preventie

aandacht voor gezondheid als relevante waarde

Home / Preventie

Problemen voorkomen

Aandacht voor de cliënt als persoon brengt de vraag in beeld waarmee cliënten echt geholpen zijn. Zorg voor gezondheid biedt relevante waarde omdat het problemen kan voorkomen.

Dit entameert een beweging naar voren en verbetert zorg met preventieaanbod. Met aandacht voor meer bewegen, minder alcohol en stoppen met roken streven zorgorganisaties om de gezondheid van cliënten te versterken. Ook bewustwording over zingeving versterkt de gezondheid: vanuit hun zingevingskader nemen cliënten beslissingen over hun gezondheid en gemotiveerd door hun vertrouwde omgeving ontwikkelen zij hun vraag waardoor ze beter op gezondheidsvragen zijn voorbereid. Bent u in staat om met de focus op zingeving de relevantie van zorg te vergroten?

Zingeving toegevoegde waarde

Met zingeving als toegevoegde waarde laat een instelling zien wat zij belangrijk vindt en onderstreept zij haar relevantie. Met focus op zingeving komen vraag en aanbod bij elkaar omdat zingeving enerzijds beantwoordt aan de maatschappelijke vraag om meer aandacht te geven aan persoonlijke waarden voor cliënten. Anderzijds geeft zingeving vorm aan de integrale en multidimensionale benadering van gezondheid vanuit het perspectief van cliënten zodat zij deel kunnen (blijven) nemen aan het maatschappelijke leven. Daarom zien meerdere doelgroepen het belang van zo’n strategie.

Zingevingsroute naar relevante zorg

Zet u stappen op de zingevingsroute naar relevante zorg? Deze route biedt direct verbetering voor cliënten, motiveert medewerkers en profileert uw instelling met onderscheidende waarde!

Zingeving

Met zingeving geven cliënten betekenis aan hun leven en houden zij grip …

Cultuuromslag

Focus op cliënten en maak kennis met de unieke vraag van elke cliënt …

Innovatie

Verbeter de dialoog met cliënten en betrek hen actief bij hun herstel …

Preventie

Met aandacht voor gezondheid zijn problemen te voorkomen …

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons direct

Het laatste nieuws

Versterk uw magneet

Versterk uw magneet

Waar liggen uw prioriteiten om duurzaam aan te sluiten bij de verwachtingen van cliënten en medewerkers? Uw visie is helder: u wil meer betekenen voor uw cliënten en medewerkers en daarmee ook waardevoller zijn voor verwijzers, verzekeraars en ketenpartners. Maar is uw...

Lees meer
Zingeving als opdracht

Zingeving als opdracht

Mensen hebben een perspectief nodig om hun ervaringen te kunnen interpreteren en hun leven richting te geven. Dat perspectief wordt zingevingskader genoemd. Het zingevingskader biedt identificaties waarbinnen een mens gebeurtenissen een stabiele betekenis kan geven en...

Lees meer
Halfvol of halfleeg? Pak een ander glas!

Halfvol of halfleeg? Pak een ander glas!

Zingeving wordt vaak een zoektocht genoemd. De zoektocht naar orde, samenhang en richting in het bestaan. Het zingevingsproces is het zoeken naar de zin achter de vele signalen die mensen ontvangen. Daarbij proberen mensen om de tegenstrijdigheden waarmee zij geconfronteerd...

Lees meer
Eye opener over zingeving

Eye opener over zingeving

Een echte eye opener is de visualisatie van de kloof tussen verwachte en ervaren dienstverlening in de gezondheidszorg op het punt van zingeving. Deze wordt veroorzaakt door verschillen in de interpretatie van het begrip 'gezondheid' tussen cliënten en behandelaren. In een...

Lees meer

Mail / bel mij voor een kennismakingsgesprek of informatie over onze workshops

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid. Velden met een * zijn verplicht.