Onderzoek naar waardering

Verschillen in waardering voor dimensies van gezondheid

Direct verbetering

Magneet voor medewerkers

Zichtbaar met zingeving

Home / Onderzoek waardering

Behoefte van cliënten 

De kloof tussen verwachte en ervaren dienstverlening in de gezondheidszorg wordt veroorzaakt door verschillen in de interpretatie van het begrip ‘gezondheid’ tussen cliënten (groene lijn) en professionals. Gezondheid is “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” In een onderzoek naar het draagvlak voor deze nieuwe definitie werd bij zeven groepen de meningen over de zes dimensies van gezondheid getoetst. Zichtbaar is dat de dimensie zingeving (spiriltuele dimensie) de grootste verschillen laat zien. Op dit punt zijn door zorginstellingen meteen stappen te ondernemen om hun gezondheidszorg te verbeteren.

Afbeelding overgenomen uit “Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’” van Huber, M., van Vliet, M. & Boers, I., 2016, Ned Tijdschr geneeskd. 2016;160:A7720 p. 3

Verpleegkundigen op één lijn met cliënten

Niet alleen tussen de verschillende doelgroepen waren de waarderingen voor zingeving verdeeld. Figuur 2 laat zien dat ook binnen de groep behandelaren de waardering tussen cliënten (paarse lijn) en artsen (blauwe lijn) verschilde, maar dat de ‘handen aan het bed’ (groene lijn) met de cliënten op één lijn zaten. Bestuurders die strategisch kiezen voor zingeving sluiten aan bij de taakopvatting van verpleegkundigen en motiveren daarmee hun medewerkers.

Afbeelding overgenomen uit Huber et al. (2016) Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open 2016;5e010091. p. 9 doi:10.1136/bmjopen-2015-010091

Aanbod niet voldoende relevant

Zingeving wordt omschreven als “de sterkste, gezondheid bevorderende kracht in de mens” door Antonovsky.  De onderzoekers Huber, van Vliet en Boers (zie bovenstaande figuren) concludeerden dat “wie de patiënt centraal wil stellen, hun brede invulling van het begrip ‘gezondheid’ serieus dient te nemen”. Het waardeaanbod van zorginstellingen kan niet voldoende relevant gedefinieerd worden als de vraag van cliënten bij professionals niet volledig in beeld is.

Zingevingsroute naar relevante zorg

Zet u stappen op de zingevingsroute naar relevante zorg? Deze route biedt direct verbetering voor cliënten, motiveert medewerkers en profileert uw instelling met onderscheidende waarde.

Positieve zorg in uw zorginstelling

De route naar verbetering van uw zorg start bij de vraag van uw cliënten. Bent u benieuwd naar de voordelen van een aanpak voor u? Neem contact met ons op en stel al uw vragen. Wij leggen u graag de mogelijkheden uit tijdens een kennismakingsgesprek. U bereikt ons eenvoudig door telefonisch contact op te nemen via 06 206 124 83. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@zingevingindezorg.nl.

Mail / bel mij voor een kennismakingsgesprek of informatie over onze workshops

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid. Velden met een * zijn verplicht.