Cultuuromslag

zet de focus van zorgprofessionals op cliënten

Home / Cultuuromslag

Ontwikkel een cliëntgerichte strategie

Bestuurders van zorginstellingen die vanuit zingeving hun zorg willen verbeteren ontwikkelen een strategie die cliënten in hun organisatie centraal stelt. Een strategische aanpak is nodig omdat het overbruggen van de kloof tussen de door cliënten verwachte en ervaren dienstverlening vraagt om een cultuuromslag in de hele organisatie. Het concept wat zorginstellingen kan helpen bij hun strategieontwikkeling is de Customer intimacy strategie van Treacy en Wiersema omdat die uitgaat van cliëntwaarde, een organisatie laat acteren op basis van kennis van individuele cliënten en zich inzet voor verandering van (primaire) processen bij cliënten, ic. de ondersteuning van het proces van herstel.

Het laatste nieuws

Zingeving als levensproject

Zingeving als levensproject

Om individuele waarde te kunnen creëren hebben mensen een perspectief nodig om hun ervaringen te kunnen interpreteren en hun leven richting te geven. Dat perspectief wordt zingevingskader genoemd. Het zingevingskader biedt verbintenissen en identificaties waarbinnen een mens...

Lees meer
Zingeving is een zoektocht

Zingeving is een zoektocht

Zingeving wordt vaak zoektocht genoemd. De zoektocht naar orde, samenhang en richting in het bestaan. Het zingevingsproces is het zoeken naar de zin achter de vele signalen die mensen ontvangen en het proberen om de tegenstrijdigheden waarmee zij geconfronteerd worden te...

Lees meer
Wie vindt zingeving belangrijk?

Wie vindt zingeving belangrijk?

En de kloof tussen verwachte en ervaren dienstverlening in de gezondheidszorg wordt, naast onderwaardering voor individuele cliëntwaarde, tevens veroorzaakt door verschillen in de interpretatie van het begrip 'gezondheid' tussen patiënten en behandelaren. In een onderzoek naar...

Lees meer
Het besef dat het anders moet

Het besef dat het anders moet

De uitdaging voor de zorgsector om zorg te verbeteren wordt onderstreept door wat zorgprofessionals ervaren als zij zelf patiënt zijn. Zij veranderden de prioriteiten in hun opvattingen over goede zorg toen de rollen werden omgedraaid en zij een periode lang noodgedwongen zorg...

Lees meer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons direct

Eerste stap met interne marketing

Bestuurders van zorginstellingen starten met het opsporen en zichtbaar maken van al aanwezige zingeving in hun eigen organisatie en dragen dit uit. Bewustwording over zingeving is nodig omdat zingeving in organisaties nog te weinig zichtbaar is. Met deze eerste stap van het transformatieproces laat een organisatie haar goede intenties zien.

Co-creatie is de tweede stap

Bestuurders doordringen met behulp van interne marketing alle zorgmedewerkers van hun Customer intimacy strategie en faciliteren zorgprofessionals door hun vermogen op het gebied van co-creatie te ontwikkelen. De voorwaarde hiervoor is dat er intern over de diversiteit van zingevingsoplossingen nadrukkelijk wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld met beoordelingen van cliënten waardoor hun insights als belangrijke waarden de graadmeter worden voor goede zorg.

Zingeving is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers vanwege hun directe rol in de interactie met cliënten en hun omgeving. Op alle interactiemomenten kan de toegevoegde waarde van zorg stelselmatig en gedifferentieerd worden onderzocht om vanuit het unieke beeld van waar een cliënt staat hem steeds te activeren en samen met hem nieuwe doelen te verkennen om te onderzoeken waar nog meer voldoening te bereiken is.

Interne marketing verlegt binnen zorgorganisaties de focus van ziekte naar zieke waardoor de persoon van de cliënt in beeld komt wat het belang van individuele waarde creatie onderstreept.

Mail / bel mij voor een kennismakingsgesprek of informatie over onze workshops

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid. Velden met een * zijn verplicht.