Een echte eye opener is de visualisatie van de kloof tussen verwachte en ervaren dienstverlening in de gezondheidszorg op het punt van zingeving. Deze wordt veroorzaakt door verschillen in de interpretatie van het begrip ‘gezondheid’ tussen cliënten en behandelaren. In een onderzoek naar het draagvlak voor een nieuwe definitie van het begrip ‘gezondheid’ werd bij zeven groepen (patiënten, burgers, behandelaren, beleidsmakers, verzekeraars, ‘public health actors en onderzoekers) de waardering voor de zes aspecten van gezondheid getoetst.

De mate van overeenstemming in de mening van zeven doelgroepen over dimensies van gezondheid. Per groep is weergegeven in hoeverre deze een dimensie als onderdeel van het begrip ‘gezondheid’ beschouwde in de vorm van een negenpuntsscore.

De figuur laat zien dat de groep cliënten (groene lijn) alle zes dimensies van gezondheid vrijwel even belangrijk vindt. Maar er waren verschillen te zien tussen opvattingen van de groep cliënten en de andere groepen. In z’n algemeen gold het verschil in opvattingen het sterkst voor zingeving (spirituele dimensie).

De onderzoekers concludeerden dat “wie inderdaad de patiënt centraal wil stellen, hun brede invulling van het begrip ‘gezondheid’ serieus dient te nemen”. De relevantie van het zorgaanbod wordt door professionals onvoldoende gedefinieerd door de vraag en blijft daardoor achter bij de verwachting. Zou u deze kloof in uw organisatie willen overbruggen?

Bron van de afbeelding: De mate van overeenstemming in de mening van zeven doelgroepen over dimensies van gezondheid. Per groep is weergegeven in hoeverre deze een dimensie als onderdeel van het begrip ‘gezondheid’ beschouwde in de vorm van een 9-punts score. Overgenomen uit “Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’” van Huber, M., van Vliet, M. & Boers, I., 2016, Ned Tijdschr geneeskd. 2016;160:A7720 p. 3