En de kloof tussen verwachte en ervaren dienstverlening in de gezondheidszorg wordt, naast onderwaardering voor individuele cliëntwaarde, tevens veroorzaakt door verschillen in de interpretatie van het begrip ‘gezondheid’ tussen patiënten en behandelaren. In een onderzoek naar het draagvlak voor een nieuwe definitie van het begrip ‘gezondheid’ werd bij zeven groepen (patiënten, burgers, behandelaren, beleidsmakers, verzekeraars, ‘public health actors en onderzoekers) de meningen over de zes aspecten van gezondheid getoetst.

De mate van overeenstemming in de mening van zeven doelgroepen over dimensies van gezondheid. Per groep is weergegeven in hoeverre deze een dimensie als onderdeel van het begrip ‘gezondheid’ beschouwde in de vorm van een score.

De bovenstaande figuur laat zien dat de groep patiënten alle zes dimensies van gezondheid vrijwel even belangrijk vindt. Maar er waren verschillen te zien tussen opvattingen van de groep patiënten en de andere groepen. In z’n algemeen gold het verschil in opvattingen het sterkst voor zingeving als gezondheidsdimensie. De onderzoekers concludeerden dat “wie inderdaad de patiënt centraal wil stellen, hun brede invulling van het begrip ‘gezondheid’ serieus dient te nemen”.