Over ons. Zingeving in de Zorg

zet waarde voor cliënten centraal

Home / Over ons

Hoe kan marketing helpen?

Omdat toegevoegde waarde niet verankerd is in de producten en diensten van organisaties maar in de ervaringen van cliënten is het nodig om cliënten te betrekken bij het creëren van waarde.

Marketing, de discipline die vraag en aanbod bij elkaar brengt, kan worden ingezet om cliënten centraal te stellen en organisaties te leren hoe zij door co-creatie samen met hun cliënten waarde creëren die werkelijk uniek is voor elk individu. Marketing ontwikkelt digitale ervaringsnetwerken als platform voor co-creatie met cliënten om hen actief bij het proces van herstel te betrekken.

Zingeving wordt gerealiseerd in de interacties tussen drie partijen: medewerker, cliënt en bestuurder (namens de organisatie). Zingeving is de belofte van bestuurders aan cliënten. Die belofte van zingeving wordt tussen medewerkers en cliënten waarmaakt indien medewerkers door bestuurders worden ondersteund en zij zingeving als prioriteit stellen.

Het laatste nieuws

Zingeving als levensproject

Zingeving als levensproject

Om individuele waarde te kunnen creëren hebben mensen een perspectief nodig om hun ervaringen te kunnen interpreteren en hun leven richting te geven. Dat perspectief wordt zingevingskader genoemd. Het zingevingskader biedt verbintenissen en identificaties waarbinnen een mens...

Lees meer
Zingeving is een zoektocht

Zingeving is een zoektocht

Zingeving wordt vaak zoektocht genoemd. De zoektocht naar orde, samenhang en richting in het bestaan. Het zingevingsproces is het zoeken naar de zin achter de vele signalen die mensen ontvangen en het proberen om de tegenstrijdigheden waarmee zij geconfronteerd worden te...

Lees meer
Wie vindt zingeving belangrijk?

Wie vindt zingeving belangrijk?

En de kloof tussen verwachte en ervaren dienstverlening in de gezondheidszorg wordt, naast onderwaardering voor individuele cliëntwaarde, tevens veroorzaakt door verschillen in de interpretatie van het begrip 'gezondheid' tussen patiënten en behandelaren. In een onderzoek naar...

Lees meer
Het besef dat het anders moet

Het besef dat het anders moet

De uitdaging voor de zorgsector om zorg te verbeteren wordt onderstreept door wat zorgprofessionals ervaren als zij zelf patiënt zijn. Zij veranderden de prioriteiten in hun opvattingen over goede zorg toen de rollen werden omgedraaid en zij een periode lang noodgedwongen zorg...

Lees meer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons direct

Zingeving in de zorg biedt u de zekerheid van een ervaren team

Het team van Zingeving in de zorg biedt u de zekerheid van een ervaren team. Wij ondersteunen u vanaf de ontwikkeling van een nieuwe visie tot aan de concrete implementatie en concrete uitvoering van uw beleid. Medewerkers worden met plezierige en spraakmakende werksessies betrokken bij de ontwikkeling van uw koers en werken daar graag aan mee. Zij begrijpen de waarde van zingeving voor cliënten.

Zingeving in de zorg brengt medewerkers in beweging

Zingeving in de zorg brengt medewerkers in beweging op basis van een strategie die cliënten in hun organisatie centraal stelt. Door medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van uw koers gaan zij daar ook navolging aan geven. Zingeving is daarbij een katalysator voor zorgvernieuwing.

Zingeving sluit aan bij actuele ontwikkelingen in de zorg: van genezing naar herstel (leren omgaan met), van aandacht voor de ziekte (pathogenese) naar aandacht voor de zieke (salutogenese) en van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken.

Zingeving in de zorg maakt de kracht van uw organisatie zichtbaar

Zingeving in de zorg starten met het opsporen en zichtbaar maken van al aanwezige zingeving in uw organisatie en dragen dit uit. Geïntegreerde storytelling bevestigt de goede intenties van de organisatie en maakt de kracht van uw organisatie zichtbaar. Uw koers is daardoor van meet af aan verankerd in de goede praktijk van uw organisatie.

Zingeving is de basis voor een customer intimacy strategie en zet de cliënt binnen uw zorgorganisatie centraal met een inspirerend en integraal verbindend thema. Met zingeving krijgt uw organisatie een onderscheidende propositie met magneetwerking voor zowel nieuwe cliënten als nieuwe medewerkers.

Mail / bel mij voor een kennismakingsgesprek of informatie over onze workshops

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid. Velden met een * zijn verplicht.