Over de zingevingsroute

direct, motiverend en zichtbaar

Home / Over ons

Direct verbetering voor cliënten

De kloof tussen door cliënten verwachtte en ervaren dienstverlening is op de gezondheidsdimensie zingeving het grootst. Daar zijn direct stappen in te zetten. De zingevingsroute ondersteunt u vanaf de ontwikkeling van een nieuwe visie tot aan de concrete implementatie en uitvoering van uw strategie.

De zingevingsroute biedt u zekerheid

Zingeving is een inspirerend en integraal verbindend thema. Dit thema sluit aan bij actuele ontwikkelingen in de zorg: van genezing naar herstel, van aandacht voor de ziekte (pathogenese) naar aandacht voor de de kracht van de zieke (salutogenese) en van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken.

Zingeving is een inspirerend en integraal verbindend thema. Bouwt u aan een strategie die uw cliënten centraal durft te stellen?

 

Magneet voor arbeidsmarkt

Medewerkers worden geïnspireerd door voorbeelden uit hun eigen praktijk. Zij begrijpen de waarde van zingeving voor cliënten en zitten met hen op één lijn. Verhalen maken deze waarde bespreekbaar.

Met plezierige werkvormen worden medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van uw koers. Daarmee gaan zij daar binnen hun teams ook navolging aan geven.

Met zingeving krijgt uw organisatie een onderscheidende propositie met magneetwerking voor zowel nieuwe cliënten als nieuwe medewerkers. Wat houdt u tegen?

Maakt uw kracht zichtbaar

Marketing, als discipline die vraag en aanbod bij elkaar brengt, is de katalysator in de verbetering van uw zorg en helpt relevante waarde te creëeren.

De zingevingsroute start met het opsporen en zichtbaar maken van zingeving in uw organisatie en draagt dit uit. Deze verhalen inspireren en bevestigen de goede intenties en maken de kracht van uw organisatie zichtbaar. Uw koers is daardoor van meet af aan verankerd in de goede praktijk van uw organisatie.

Zingevingsroute naar relevante zorg

Zet u stappen op de zingevingsroute naar relevante zorg? Deze route biedt direct verbetering voor cliënten, motiveert medewerkers en profileert uw instelling met onderscheidende waarde! Deze route is o.a. gebaseerd op grondig literatuuronderzoek.

Zingeving

Met zingeving geven cliënten betekenis aan hun leven en houden zij grip …

Cultuuromslag

Focus op cliënten en maak kennis met de unieke vraag van elke cliënt …

Innovatie

Verbeter de dialoog met cliënten en betrek hen actief bij hun herstel …

Preventie

Met aandacht voor gezondheid zijn problemen te voorkomen …

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons direct

Het laatste nieuws

Versterk uw magneet

Versterk uw magneet

Waar liggen uw prioriteiten om duurzaam aan te sluiten bij de verwachtingen van cliënten en medewerkers? Uw visie is helder: u wil meer betekenen voor uw cliënten en medewerkers en daarmee ook waardevoller zijn voor verwijzers, verzekeraars en ketenpartners. Maar is uw...

Lees meer
Zingeving als opdracht

Zingeving als opdracht

Mensen hebben een perspectief nodig om hun ervaringen te kunnen interpreteren en hun leven richting te geven. Dat perspectief wordt zingevingskader genoemd. Het zingevingskader biedt identificaties waarbinnen een mens gebeurtenissen een stabiele betekenis kan geven en...

Lees meer
Halfvol of halfleeg? Pak een ander glas!

Halfvol of halfleeg? Pak een ander glas!

Zingeving wordt vaak een zoektocht genoemd. De zoektocht naar orde, samenhang en richting in het bestaan. Het zingevingsproces is het zoeken naar de zin achter de vele signalen die mensen ontvangen. Daarbij proberen mensen om de tegenstrijdigheden waarmee zij geconfronteerd...

Lees meer
Eye opener over zingeving

Eye opener over zingeving

Een echte eye opener is de visualisatie van de kloof tussen verwachte en ervaren dienstverlening in de gezondheidszorg op het punt van zingeving. Deze wordt veroorzaakt door verschillen in de interpretatie van het begrip 'gezondheid' tussen cliënten en behandelaren. In een...

Lees meer

Mail / bel mij voor een kennismakingsgesprek of informatie over onze workshops

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid. Velden met een * zijn verplicht.