Zingeving wordt vaak een zoektocht genoemd. De zoektocht naar orde, samenhang en richting in het bestaan. Het zingevingsproces is het zoeken naar de zin achter de vele signalen die mensen ontvangen. Daarbij proberen mensen om de tegenstrijdigheden waarmee zij geconfronteerd worden te begrijpen.

Het zijn met name ingrijpende of catastrofale gebeurtenissen die de vanzelfsprekendheid van het leven doorbreken en het zoeken naar zingeving aanwakkeren. Als mensen in een crisis komen moeten zij proberen een nieuw interpretatiekader op te bouwen. Die zoektocht is gericht op het herkennen en begrijpbaar maken van nieuwe ervaringen waardoor opnieuw gevoel van houvast en begrip ontstaat.

Het zingevingsproces komt overeen met het proces van herstel. Want herstel is een manier om je te ontworstelen aan de gevolgen van je beperkingen en een nieuwe betekenis en doel in het leven te ontwikkelen. Zo sluit zingeving aan op de nieuwe visie van zorg: van genezing naar herstel.