Zingeving wordt vaak zoektocht genoemd. De zoektocht naar orde, samenhang en richting in het bestaan. Het zingevingsproces is het zoeken naar de zin achter de vele signalen die mensen ontvangen en het proberen om de tegenstrijdigheden waarmee zij geconfronteerd worden te begrijpen. Daarbij zijn het met name ingrijpende of catastrofale gebeurtenissen die de vanzelfsprekendheid van het leven doorbreken en vanuit discontinuïteit het zoeken naar zingeving aanwakkeren. Als mensen in een crisis komen moeten zij proberen een nieuw interpretatiekader op te bouwen. Die zoektocht is gericht op het herkennen en begrijpbaar maken van ervaringen waardoor een nieuw gevoel van houvast en begrip ontstaat.