Mensen hebben een perspectief nodig om hun ervaringen te kunnen interpreteren en hun leven richting te geven. Dat perspectief wordt zingevingskader genoemd. Het zingevingskader biedt identificaties waarbinnen een mens gebeurtenissen een stabiele betekenis kan geven en waarbinnen hij bepaalt wat waardevol of zinvol is.

In deze tijd moeten mensen zelf bepalen hoe zij zin aan hun bestaan willen geven omdat in onze geseculariseerde maatschappij de oriëntatie op traditionele zingevingskaders zoals het geloof nagenoeg is verdwenen. Daarom is het een menselijke taak geworden om de zin van het leven zelf te ontdekken door deze onder woorden te brengen in een persoonlijk zingevingskader en daarmee zelf vorm te geven aan het leven.

Zeker in deze tijd waarin mensen individuele erkenning en waardering zoeken en overtuigd zijn van hun autonomie. Met de naam ‘het levensproject’ die filosofen zoals Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty aan het zingevingskader gaven komt de opdracht tot uiting om zelf te zorgen voor een zingevingskader. Bent u zich zelf bewust van uw zingevingskader? Zo uw zorg beter gewaardeerd worden als dit past binnen het zingevingskader van uw cliënt?