De uitdaging voor de zorgsector om zorg te verbeteren wordt onderstreept door wat zorgprofessionals ervaren als zij zelf cliënt zijn. Zorgaanbieders veranderden de prioriteiten in hun opvattingen over goede zorg toen de rollen werden omgedraaid en zij een periode lang noodgedwongen zorg bekeken vanuit het perspectief van zorgvrager. “Ze hadden meer aandacht voor mijn ziekte dan voor mij als zieke,” vertelt hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas Annelies van Heijst. “De enorme invloed van ziek zijn op je leven wordt door artsen onderschat,” zag ook oud-internist Jan van Gijn nadat hij zelf patiënt was geweest. De genoemde zorgprofessionals zien de belangrijke uitdaging voor zorgverleners om zorg te verbeteren door meer aandacht te geven aan relevante waarden van zorg voor cliënten en te handelen vanuit de individuele opgaven van cliënten in plaats van vanuit instellingsroutines.